Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Saha Araştırması başladı!
26 Eylül 2023

         Genel Müdürlüğümüz tarafından 2023 yılı Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörleri Saha Araştırması süreci başlatılmıştır. 
İlki 2018 yılında tamamlanan saha araştırmasında Türkiye geneli Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerinden tabakalama ölçütü ile belirlenen İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS-1) bölgeleri esas alınmıştır.

         Bahse konu saha araştırmasında 15.430 hane ile yüz yüze görüşmeler yapılacak ve sağlık okuryazarlığı ölçme aracı olarak da TSOY-32 ölçeği kullanılacaktır.
Bireylerin, sağlıkla ilgili bilgiye ulaşması, anlaması ve kullanması için gerekli bilişsel ve sosyal beceriler olarak tanımlanan sağlık okuryazarlığının Türkiye genelindeki düzey ölçüm çalışması, COVID-19 pandemisinin ardından yürütülecek ilk ve en kapsamlı çalışma olması açısından da önemlidir.

         Bu çalışmayla sağlığını geliştirilmesi ve iyi sağlık halini sürdürülebilmesi amaçlanmaktadır.


Görev Bilgilendirmesi                 81 İl Dağıtımlı Yazı

    TSO manşet.jpg

WhatsApp Image 2023-09-26 at 15.34.40 (2).jpeg

WhatsApp Image 2023-09-26 at 15.34.40 (3).jpeg