Genel Müdürlüğümüz Misyon ve Vizyonu
05 Nisan 2021

 kk.jpg

Vizyonumuz;


Sağlığın geliştirilmesini uluslararası düzeyde en yüksek standartlara taşıyarak, uluslararası örnek alınacak bir ülke yapısına ulaşmak


Misyonumuz;

Ulusal düzeyde sağlığın gelişmesi için, sağlık okuryazarlık düzeyini sürekli arttırmak, teknolojik yeniliklerden faydalanarak toplumda her kesimin eşit olarak sağlık algısına ulaşmak