Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
05 Ağustos 2019

Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının Görev ve Yetkileri

a) Bakanlık, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar ile sağlık sistemi işleyişi hakkında her türlü bilgi alma, ihbar, şikayet, öneri ve taleplere yönelik başvuruları kabul ederek ilgili mevzuata uygun şekilde çözümünü sağlamak, aciliyet arz eden durumlarda gerekli yönlendirmeleri yapmak suretiyle hızlı ve etkin çözüm yolları üretmek.

b) Terör, salgın hastalık, sel, deprem vb. durumlarda kamuoyunun bilgilendirme taleplerini karşılamak, sağlık kurum ve kuruluşları, hastalıklar ve korunma yolları ve tedavi yöntemleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ve panik yaşanmasını önlemek için kriz yönetimi ve kriz iletişimini gerçekleştirmek.

c) Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne (SABİM) gelen başvuruları değerlendirmek.

ç) Sosyal medyada SABİM’in faaliyet alanına giren konuları takip etmek ve değerlendirmek.

d) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’den (CİMER) gelen vatandaş başvurularını değerlendirmek.

e) Sağlık Bakanlığı internet sayfasından Bilgi Edinme talebinde bulunan vatandaşlarını başvurularını değerlendirmek.

f) Sağlıkta Buluşma Noktası (SBN) ile Sağlık kuruluşlarında görev yapan tüm sağlık çalışanlarının sorun, öneri ve taleplerini doğrudan Bakana ve Bakanlığın ilgili birimlerine iletmek ve personele bilgi akışı sağlamak.

g) Bakanlığın sosyal medya hesaplarını yönetmek.

ğ) Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarını yönetmek.