Bağımlılık ile Mücadele Çalışmaları (2020)
17 Ağustos 2022

Bağımlılık ile Mücadele Stratejik İletişim Belgesi uyuşturucu, tütün ve teknoloji bağımlılığı kapsamında yürütülen mücadele sürecinde yapılacak iletişim çalışmalarında dil birliğinin oluşturulması, çalışmaların bütüncül ve senkronize bir şekilde yürütülmesi konusunda önemli bir işlev görecektir. Aynı zamanda bu belge; bağımlılıkla mücadelede insan odaklı, insan onuruna yakışır çözümler üreten, katılımcı, eşitlikçi, çok sektörlü yaklaşımların benimsenerek etkili iletişim stratejilerinin oluşturulmasına destek sağlayacaktır.