Genel Müdürlüğün Görevleri
05 Temmuz 2021

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik eğitim ve araştırma faaliyetleri ve sağlık iletişim uygulamaları ile ulusal ve uluslararası programların koordinasyon sürecini yönetmek. Sağlık Bakanlığı kurumsal iletişim uygulamalarını yönetmek. Genel Müdürlük bu yönetim faaliyetleri için gerekli olan tüm idari, mali ve hukuki süreçlerden sorumludur.


Görev ve Sorumlulukları:

 • T.C. Sağlık Bakanlığı ve Stratejik Plan gereğince belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, yetki alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını sağlayıp Üst Yönetimin onayına sunulması. Uygulamaları izlemesi ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemlerin alınması.
 • Sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaların yürütülmesi. Toplum ve bireyin sağlığını geliştirmek için gerekli eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek.  
 • Sağlık iletişimi uygulamaları ile sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamalardan doğan ulusal ve uluslararası programların koordinasyonunun sağlanması.
 • Sağlık Bakanlığı kurumsal iletişimi sürecinin yürütülmesi.
 • Genel Müdürlüğün kurumsal faaliyetlerini yürütmesi için gerekli olan idari, mali ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.
 • Hazırlanan uzun ve orta vadeli planların, Genel Müdürlüğün yıllık faaliyet programı ve bütçesine dönüştürülmesi ve uygulanması.
 • Genel Müdürlüğün faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri düzenli olarak izlemek ve zamanında gerekli girişimlerde bulunmak.
 • Öncelikle Genel Müdürlük içinde olmak üzere, Üst Yönetim ve diğer Birimlerle ortak yürütülecek uygulamalar, etkin haberleşme, raporlama ve bilgi alışverişi faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.
 • Sorumluluk alanındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların kural ve talimatlara uygun olarak düzenlenmesi, ilgili tüm belgelerin dosyalanıp saklanması ve gizliliğinin korunmasını sağlamaya yönelik kuralların yazılı olarak tüm birimlere iletilmesi.
 • Sağlık Politikası Kurulu’na, politika belirleme ile ilgili temel görevlerini yerine getirme sürecinde Genel Müdürlükten talep edilen bilgi, belgeleri sunmak. Politika oluşturma sürecinde sağlığın geliştirilmesine ilişkin öneri ve teklifler sunmak.
 • Üst yönetim ve Bakan tarafından verilen diğer görevlerin yürütülmesi