Sağlığın Teşviki Daire Başkanlığı
05 Ağustos 2019

Sağlığın Teşviki Daire Başkanlığının Görev ve Yetkileri

a) Sağlık okuryazarlığı düzeyinin saptanması amacıyla ölçek ve araçlar geliştirmek.

b) Sağlık okuryazarlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri incelemek, değerlendirmesini yapmak.

c) Sağlık okuryazarlığı alanında uluslararası kuruluşlarla çalışmalar yürütmek.

ç) Anne ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesi için gerekli stratejilerin belirlenmesine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası gelişmeleri incelemek ve değerlendirmesini yapmak.

d) Evlilik ve gebelik öncesinde, gebelikte, doğumda, lohusalıkta sağlığın korunması ve geliştirilmesi için bilgilendirme çalışmaları yapmak.

e) Çocuk ve ergen sağlığının korunması ve geliştirilmesi için farkındalığı ve bilgi düzeyini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

f) Toplumun ve bireylerin obezite, doğru beden ağırlığı algısı, yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktiviteye yönelik farkındalık, bilgi ve kontrol yeteneklerinin arttırılmasına yönelik faaliyetleri yürütmek.

g) Bağımlılıkla mücadele konusunda, toplumun ve bireylerin farkındalığını ve bilgi düzeyini artırmaya yönelik çalışmalar hazırlamak ve yürütmek.

ğ) Sağlıklı davranışı teşvik edecek ulusal, yerel ve uluslararası düzeylerde politikalar geliştirilmesinin, uygulanmasının ve önlemler alınmasının savunulması ve desteklenmesi faaliyetlerini yürütmek.

h) Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası sağlık kuruluşlarının karar ve uygulamalarından faydalanarak Türkiye'de çalışmalar düzenlemek.

ı) Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak.