Sağlık İletişimi Daire Başkanlığı
05 Ağustos 2019

Sağlık İletişimi Daire Başkanlığının Görev ve Yetkileri

a) Bireylerde ve toplumda sağlığın geliştirilmesi ve sağlıkla ilgili olumlu davranış değişikliğinin oluşturulması için sağlık iletişim kampanyalarını planlamak, hazırlamak veya hazırlatmak.

b)Toplumda sağlığın geliştirilmesine ve farkındalık oluşturulmasına yönelik kamu spotu, animasyon ve kısa filmler yapmak veya yaptırmak.

c) Sağlık İletişimi alanında çıkarılacak süreli ve süresiz yayımların ve gerekli materyalin hazırlanmasını sağlamak, basım ve dağıtım faaliyetlerini yürütmek.

ç) Bakanlık birimleri tarafından çıkarılan süreli yayımları, sağlık iletişimi ve görsel kimlik açısından değerlendirmek.

d) Sağlığın geliştirilmesini destekleyen kurumlardan gelen (bakanlıklar, dernekler, sivil toplum kuruluşları vs.) logo kullanım izni ve sağlık kurum ve kuruluşları içerisinde yapılacak olan çekim izni taleplerini değerlendirmek.

e) Sağlığın Geliştirilmesi göstergeleri başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen veriler ve yapılan araştırma çıktılarının yayımlanması faaliyetlerini yürütmek.

f) Görsel farkındalık materyallerinin (kamu spotu, animasyon, kısa film vb.)  Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile koordineli olarak ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan medya kuruluşlarına dağıtımını sağlamak. 

g) Sağlık hizmetleri sunumunda görev alan sağlık çalışanlarının motivasyonunu artırmaya yönelik organizasyonlar düzenlemek.

ğ) Sağlık çalışanları ve hasta ilişkileri kapsamında doğru iletişim stratejilerinin geliştirilmesi   faaliyetlerini  yürütmek.

h) Sağlık iletişimi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kongre, sempozyum, lansman, toplantı gibi organizasyonlar yapmak.

ı) Halkın doğru ve anlaşılır sağlık bilgilerine ulaşabileceği internet tabanlı yayın hizmetleri için gerekli içerikleri oluşturmak ve sürdürülmesini sağlamak.

i) Medyada, sağlığı geliştirici mesajlar içeren konuların işlenmesini teşvik edici faaliyetler yürütmek.

j) Sağlık iletişimi uygulamalarında kullanılacak afiş, broşür, kitapçık gibi basılı materyal hazırlanması, video yapımı, fotoğraf çekimi ve grafik tasarımı gibi hizmetleri vermek. 

k) Bakanlık birim ve bağlı kurumlarına ait internet sayfalarını görsel kimlik uygulamaları açısından değerlendirmek.

l) Genel Müdürlük sorumluluğunda olan internet sitelerini güncellemek ve izlemek.