Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi İhale Sonuç Bildirisi
20 Eylül 2023

İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ

 

Proje Adı:                   Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

İkraz No:                     8531-TR

Ülke:                           Türkiye Cumhuriyeti

Dönemi:                      Eylül 2023

İhale Kayıt No:           SGGM/2023/CS/C.1.1.7.1.a/CQS/2

 

 

İhale Verilen Firma:   PGLOBAL KÜRESEL DANIŞMANLIK VE EĞITIM HIZMETLERI TICARET A.Ş.

 

Adres:                         Kazım Özalp Mah. Koza Cad. No:37/5 Çankaya/Ankara

Tel: 0 312 439 30 30

E posta:info@pglobal.com.tr

 

Sözleşme imza tarihi:11 Eylül 2023

İhale Yöntemi:           Danışmanın Niteliklerine Bağlı Seçim - CQS

 

İhale Bedeli:               4.124.566,00Türk Lirası + KDV

 

İşin Süresi:                 91(Doksanbir) takvim günü

 

İhale Kapsamı İşin Özeti: Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve Belirleyici Faktörleri Çalışması; Türkiye genelinde NUTS-1 bölgeleri üzerinden Türkiye koşulları dikkate alınarak geliştirilen geçerlik, güvenirlik analizleri yapılmış bir ölçek vasıtası ile sağlık okuryazarlığı düzeyinin saptanması, sağlık okuryazarlığı düzeyinin bireysel özellikler, sosyoekonomik özellikler, sağlık durumu özellikleri, sağlık hizmetleri kullanım özellikleri ile ilişki biçimleri saptanarak; verilere dayalı olarak sağlık okuryazarlığı düzeyi ve belirleyici etmenleri modeli oluşturulması, raporlanması hizmetini kapsar