“Sağlık İletişimi Söyleşileri”nin Dördüncüsü Gerçekleştirildi
20 Eylül 2021

Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen “Sağlık İletişimi Söyleşileri” etkinliğinin dördüncüsü, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Melike Aktaş, Prof. Dr. B. Pınar Özdemir, Dr. Nilüfer Pınar Kılıç ile Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. G. Senem Gençtürk Hızal’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Söyleşide “Türkiye’de COVID-19 Pandemisinde Kırılgan Kamular ve Risk İletişimi: 65 Yaş ve Üzeri Risk Grubunun Risk Algıları Üzerine İletişim Odaklı Bir Analiz” adlı projenin bulguları projeyi hazırlayan akademisyenler tarafından sunuldu, katılımcılarla birlikte değerlendirildi.

soylesi.jpeg