“Sağlık İletişimi Söyleşileri”nin İlki Gerçekleştirildi
12 Şubat 2021

Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanına giren konularda bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamak amacıyla çeşitli alanlardan uzman konukların ağırlanacağı “Sağlık İletişimi Söyleşileri” etkinliğinin ilki Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulrezak Altun’un katılımıyla gerçekleştirildi. 
Gerçekleştirilen söyleşide COVID-19 pandemisi sürecinde sağlık iletişimi ve pandemi sonrası kriz yönetimiyle ilgili karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.  

 
Prof. Dr. Abdulrezak Altun toplantı.jpeg