Kampanya Hakkında
27 Haziran 2012

TÜTÜN VE SİGARAYLA MÜCADELE KAMPANYASI

Ülkemiz, 2003 yılında WHO tarafından oluşturulan Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesine 2004 yılında imza attı. 19 Ocak 2008 tarihinde, 5727 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa’nın Resmi Gazete yayımlanmasıyla tütün ile mücadelesindeki mevzuatı büyük ölçüde tamamlandı.

19 Mayıs 2008’de yürürlüğe giren kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklayan mevzuat düzenlemesi ile ilgili olarak halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi Yasayla ilgili farkındalığı artırmak, yasaya uyum ve kabulü sağlamak amacıyla “Dumansız Hava Sahası” ve “Havanı Koru” sloganlarıyla Ulusal Medya Kampanyası başlatılmıştır. Medya kampanyasında sergilenen yasakçı olmayan birleştirici yaklaşım kabul görmüştür. Kampanya çerçevesinde Sağlık Bakanlığı, TAPDK, DSÖ, Tüberküloz ve Akciğer Hastalıklarına Karşı Uluslararası Birlik (UNION) ve Sigarasız Çocuklar Kampanyası (CTFK) tarafından çeşitli poster afiş, broşür ve kitapçıklar hazırlanmış ve bir web sitesi açılmıştır. Reklam filmleri, radyo reklamları, broşürler, afişler, gazete reklamları, sloganlar, logolar, reklam panoları, raketler, posterler, çıkarmalar, vb. materyaller hazırlanmıştır. Söz konusu www.havanikoru.org.tr adresli web sitesinde 4207 sayılı Kanunla ilgili belgeler bulunmaktadır.

Her sosyo-ekonomik konumdan ve görüşten bireyin, rol modelin ve politikacının kampanyanın ortak sözcülüğünü yapması hedeflenmiştir. Tüm siyasal partilerin liderlerinin kampanyaya dâhil edilmesi ile birliktelik mesajı güçlendirilmiştir. Toplumun her kesiminden sözcüler, medyada yasaya ve kampanyaya desteklerini belirtmiştir.

1. FAZ (14 Mayıs 2008 – 18 Haziran 2009)
Dumansız Hava Sahası Kampanyası ile kapalı alanlarda sigara tüketiminin engellenmesi için yasaya geniş bir kamuoyu desteği sağlanması amaçlandı. Toplumun her kesimine ulaşmak için sanatçılar, kanaat önderleri, sporcular, siyasi parti liderlerinin kampanyaya desteği alındı.

2. FAZ (18 Haziran 2009 – 20 Şubat 2010)
Yasa, 19 Temmuz 2009’da kafe, bar, restoran, eğlence mekanları ve kahvehaneleri de kapsayacağı için %100 Dumansız Hava Sahası konsepti üretildi. Pasif içiciliğin zararlarına değinen 2 reklam filmi ve kadınsağlığını öne çıkaran afişler kullanıldı.

3. FAZ (Kasım 2010)
Sigara içme davranışının ölümcül sonuçlarına vurgu yapılmış, sigara içme davranışından vazgeçirmek için negatif sonuçlan sunulmuş, destek için Sağlık Bakanlığının Sigara Bırakma Danışma Hattı ALO 171’e yönlendirme yapılmıştır.