Kampanya Hakkında
31 Mayıs 2012

AİLE HEKİMLİĞİ TANITIM KAMPANYASI

Halk sağlığının iyileştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve sağlığı tehdit eden risk kaynaklarının ortadan kaldırılmasını amaçlayan Aile Hekimliği sisteminde hekimlerin ve aile sağlığı elemanlarının koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda etkili bir biçimde rol almaları hedeflenmektedir.

15.09.2005 tarihinde Aile Hekimliği Pilot Uygulamasına Düzce ilimizde geçilmiştir. Halen 81 ilimizde birinci basamakta Aile hekimliği modeli uygulanmaktadır. Aile Hekimliği uygulama yönetmeliği 25.05.2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Aile hekimliği uygulaması ile birey ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak koruyucu sağlık sistemine ağırlık verilmesi ve kabul edilebilir sevk sisteminin uygulanması, ikinci basamakta yığılmayı engelleyecek ve gerçekten ikinci basamakta tedavi edilmesi gereken hastalara yeterince zaman ayrılması hedeflenmektedir. Bu uygulamaya halkın katılımını sağlamak, aile hekimliği faaliyetleri hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla Mart 2011’de tanıtım kampanyası yapılmıştır. Yürütülen iletişim kampanyasıyla bu kamu hizmetinden toplumu haberdar etmek hedeflenmiştir.