TÜBİTAK- Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Ortak AR_GE Projesi Çağrısı
24 Ekim 2016

TÜBİTAK ile Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi (National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic-NAS KR) arasında 2014 yılında imzalanan Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü uyarınca, iki ülke bilim insanları arasındaki ortak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri desteklenecektir.

Sözkonusu programa başvuruya ilişkin bilgilere http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Son Başvuru Tarihi 24 Nisan 2015 olan bahse konu programa başvuru için, Türkiye'deki proje ortaklarının, yukarıda belirtilen internet adresi yoluyla başvuruda bulunarak, ilgili adreste belirtilen dokümanları TUBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü'ne; Kırgızistan'daki proje ortaklarının ise, NAS KR'den temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak, adı geçen Kırgız Kuruluşuna teslim etmesi gerekmektedir.