Termal Sağlık Turizmi ile İlgili 2012-2013-2014 Yıllarına Ait Veri Talep Yazısı Dağıtıma Çıkmıştır
24 Ekim 2016Genel Müdürlüğümüzce, ülkemizde termal sağlık turizmine ilişkin istatistiki çalışmalar yapılacaktır. Aşağıda yer alan bilgi formlarının; 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait verilerinin, ruhsatlı termal sağlık turizmi tesislerinden ve termal sağlık turizmi hizmeti veren sağlık kuruluşlarından alınan bilgiler doğrultusunda ayrı ayrı doldurularak, 05 Şubat 2015 tarihine kadar sggm.saglikturizmi@saglik.gov.tr e-posta adresi üzerinden Daire Başkanlığımıza elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.


Termal Sağlık Turizmi ile İlgili 2012-2013-2014 Yıllarına Ait Veri Talebi.pdf
Termal Tesis Kayıt Formu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.pdf
2012 Yılı Termal Tesis Bilgi Formu.xlsx
2013 Yılı Termal Tesis Bilgi Formu.xlsx
2014 Yılı Termal Tesis Bilgi Formu.xlsx