Sağlığın Geliştirilmesi İl Yöneticileri Toplantısı Ankara’da yapıldı.
24 Ekim 2016

İki oturum halinde düzenlenen toplantıların ilki 12-13 Aralık 2012, ikincisi 19-20 Aralık 2012 tarihlerinde Ankara Dedeman Otel’de gerçekleştirildi.  Toplantılara başta Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Mine Tunçel ve Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Mustafa Aksoy olmak üzere, il yöneticileri ve birim sorumluları katıldı. Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dilek Aslan,  Prof.Dr. Songül Acar Vaizoğlu;  Gazi Üniversitesi’nden   Prof. Dr. Seçil Özkan ve Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Birgül Piyal’in   sağlığın geliştirilmesi çalışmalarının halk sağlığına katkısı ve  önemi konusunda  verdiği  bilgilerin ardından;   İletişim konusundaki oturumlarda Doç Dr. Abdulrezzak Altun, Dr.  Deniz Sezgin bilgilerini katılımcılarla paylaştı. 
Oturumların  ardından soru –cevap kısmına geçildi. Sağlığın Geliştirilmesi  Genel Müdürü  Mine Tunçel ve Daire Başkanı  Dr. Kağan Karakaya’nın İl yöneticilerinden  gelen soruları birebir cevapladığı bölümde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu,  dilek ve görüşler iletildi. 
Toplantıda Burdur İli’ne ek  bir bölüm ayrıldı ve  İl’ de gerçekleştirilen kampanyalardan örnekler sunuldu.