İletişim Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Donanım (Kamera, Ekipman, PC) Alımı İlanı Sonuç Bildirisi

21 Kasım 2023