overlay

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne (Sabim) Geçici Görevli Personel İstihdamı Hakkında Duyuru

 

SAĞLIK BAKANLIĞI

 SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

 SAĞLIK BAKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ’NE  (SABİM)

GEÇİCİ GÖREVLİ PERSONEL İSTİHDAMI HAKKINDA DUYURU

 

 

 

  Merkez Teşkilatı bünyesindeki Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) biriminde geçici görevle çalıştırılmak üzere iletişim becerisi yüksek, sağlık personeli (ebe ve hemşire hariç) görevlendirilecektir.

 

    Müracaatlar, 15.04.2013 tarihinden itibaren, Ziyabey Cad. 1419 Sok. No:9 Balgat/Ankara adresinde SABİM birimine elden, ya da sabim@saglik.gov.tr  e-postaadresine dilekçe ve fotoğraflı özgeçmiş iletmek suretiyle yapılacaktır.

 

 

Başvuruların akabinde, başvuran personelimiz mülakat yapılmak üzere Bakanlığımıza davet edilecektir.

 

 

ARANAN ŞARTLAR

  • Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları merkez ve taşra teşkilatında halen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapmakta olan sağlık personeli (ebe ve hemşire hariç) kadrolu olarak çalışan ve tercihen sağlık alanında yükseköğretim düzeyinde eğitim almış olmak

  • PC ofis ve ofis aygıtlarına hâkim olmak (tercihen Ms Office, Excel program bilgilerine hâkim olmak)

  • Araştırmacı, detaylara özen gösteren, dikkatli olmak

 

  • İletişim becerisi gelişmiş olmak

 

  • Sorumluluk sahibi olmak

 

  • Ankara İlinde ikamet sorunu olmamak

 

 

İletişim: 0312 258 50 90

                0312 258 50 89

                0312 258 50 87

                0312 258 50 84