overlay

Daire Başkanlıkları İç Kontrol Sistemi Dokümanları

Sağlığın Teşviki Daire Başkanlığı
Sağlık İletişimi Daire Başkanlığı
Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Proje Geliştirme ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Yönetim Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı