Proje Geliştirme ve Mali İşler Daire Başkanlığı
01 Haziran 2023

Proje Geliştirme ve Mali İşler Daire Başkanlığının Görev ve Yetkileri

a) Genel Müdürlüğün öngördüğü ulusal ve uluslararası projeler hakkında altyapı çalışması yapmak veya yaptırmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, hazırlanan projelerin ilgili birimlerle iş birliği halinde yürütülmesini sağlamak.

b) Tamamlanmış olan projelerin ölçme ve değerlendirmelerini yapmak.

c) Projelerin yürütülmesi sürecinde Genel Müdürlüğün uygulayıcı birimlerine teknik destek vermek.

ç) Her türlü uluslararası ve ulusal kongre, seminer, panel, toplantı, eğitim, çalıştay, organizasyon vb. çalışmaları planlamak, yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak.

d) Yıllık hizmet planı ve programlarını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

e) İhale mevzuatı ile belirlenmiş esas ve usuller ile satın alma süreçlerini yönetmek, ödemelerinin kontrolünü yapmak.

f) Alımı yapılan mal veya hizmetin hakediş ve tahakkuk işlemlerini yapmak.