T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Daire Başkanlıkları İç Kontrol Sistemi Dokümanları

Güncelleme Tarihi: 22/07/2019

Sağlığın Teşviki Daire Başkanlığı
Sağlık İletişimi Daire Başkanlığı
Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Proje Geliştirme ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Yönetim Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı