T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA İLETİŞİM DANIŞMANI İSTİHDAMI DUYURUSU

Güncelleme Tarihi: 24/10/2016

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

 

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA İLETİŞİM DANIŞMANI İSTİHDAMI DUYURUSU

 

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

İkraz No: 7717-TU

Proje Adı: Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi 

Proje Süresi: Haziran 2009 – Mayıs 2015

Başvuru Kodu: SSYYDP/SGGM/2013/CS/ A.1.1.1 /IC/04-İletişim Danışmanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 19.11.2013

Son Başvuru Tarih ve Saati: 02.12.2013- 10:00

 

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (Dünya Bankası) bir ikraz temin etmiştir.

 

Bu İkraz kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere İletişim Danışmanı alınacaktır.

 

Beklenen Hizmetler:

 1. Sağlık promosyonu disiplininde dünya uygulamalarının izlenmesi ve bilimsel birikimin Türkçeye kazandırılması amacıyla literatür taramasının yapılması, ülke modellerinin incelenmesi ve özgün Türkiye modelinin oluşturulmasına dönük önerilerin geliştirilmesi.
 2. Sosyal pazarlamaya ilişkin iletişim kampanya deneyimlerinden yararlanılması
 3. Halk sağlığının korunması için iletişim stratejilerinin oluşturulması
 4. Halk sağlığının korunması için hazırlanan sağlık iletişimi medya kampanyalarının ön değerlendirmelerinin yapılarak oluşturulan tasarım ve içeriklerin incelenmesi
 5. Yürütülmekte olan sağlık iletişimi medya kampanyalarının etkilerinin ölçümüne dönük bilimsel ölçüm ve değerlendirmelerin yapılması
 6. Sosyal pazarlama faaliyetlerine ilişkin medya desteğinin sağlanmasına dönük stratejiler geliştirilmesi

Aranılan Nitelikler:

 1. 4 yıllık Üniversite mezunu olmak (Tercihen İletişim Fakültesi Mezunu Olmak)
 2. İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak
 3. İletişim ve kurumsal iletişim alanında asgari 5 yıllık deneyim sahibi olmak
 4. Stratejik iletişim, planlama ve uygulama hizmetlerinin yapım ve yönetimi alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak
 5. Tercihen sosyal pazarlama ve tanıtım kampanyaları düzenleme konusunda deneyim sahibi olmak,
 6. Tercihen kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle ortak projeler yürütmüş olmak,
 7. Tercihen görsel-işitsel ve basılı materyal hazırlama konusunda deneyim sahibi olmak,
 8. Tercihen sağlık iletişimi alanında çalışma yapıyor/yapmış olmak.

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Kodunu: (SSYYDP/SGGM/2013/CS/ A.1.1.1 /IC/04-İletişim Danışmanı)içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 02.12.2013 tarihinde saat 10.00’ye kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

 

Başvuru İletişim e-mail adresi       : sggm@saglik.gov.tr