overlay

8 Mart Dünya Böbrek Günü

Böbrek sağlığı ve hastalıkları konusunda toplum bilincini artırmak, erken tanının önemini vurgulamak ve kronik böbrek hastalığının insan sağlığı ve ülke ekonomisi üzerindeki ağır yükü hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla tüm dünyada her yıl 8 Mart günü ve haftasında Dünya Böbrek Günü ile ilgili farkındalık çalışmaları yürütülmektedir. Dünya Böbrek Gününün 2018 yılı teması “Böbrekler ve Kadın Sağlığı” olarak belirlenmiştir.

Kronik Böbrek Hastalığı dünyada ve ülkemizde salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Böbrek hastalığı erken teşhis edildiğinde sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir bir hastalıktır. Ancak hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tespit edilmesine imkan vermemektedir. Bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeni ile son dönemde böbrek yetmezliği gelişmekte ve yaşam kalitesi bozulmaktadır.

Türk Nefroloji Derneği’nin ülkemizde yaptığı bir tarama çalışmasında Türkiye’de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığının olduğu saptanmıştır. Kronik Böbrek Hastalığının gelişme riski, kadınlarda erkeklerden daha yüksek olabilmektedir.

Bazı böbrek hastalıkları, örneğin lupus nefropati veya böbrek enfeksiyonu (akut veya kronik piyelonefrit) genellikle kadınları etkileyen türüdür. Böbrek enfeksiyonları kadınlarda daha sık görülmekte ve gebelikte risk artmaktadır. Bu yüzden iyi sonuçlar elde etmek için teşhis ve tedavi zamanında yapılmalıdır. İleri derecede kronik böbrek hastalığı ve yüksek tansiyonu olan gebelerde erken doğumlar ya da düşükler görülebilir.

Gebelikte karşılaşılan sorunlar böbrek hastalığı riskini arttırmaktadır. Genç kadınlarda  gebelik zehirlenmesi, septik düşük (plesantanın enfeksiyonu) ve doğum sonu kanama akut böbrek hasarının önde gelen nedenleri arasında yer alır. Ayrıca kronik böbrek hastalığını tetikleyebilir.

Kronik böbrek hastalığınız varsa ve gebeyseniz, aşırı kilodan kaçının, az tuz tüketin ve her gebe muayenenizde tansiyonunuzu mutlaka ölçtürün.